Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน SC182-184 , SC185-186 , SCS184 สามารถอ่านรายละเอียดการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่
รายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ และ อาจารย์ ดร.อรรฆวัชร รวมไมตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ และ อาจารย์ ดร.อรรฆวัชร รวมไมตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์

📣📣ประกาศรับสมัครบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชรี ประทุมพงษ์ และ อ.ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณะที่ได้รับรางวัล จากเวทีการประกวด Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พัชรี ประทุมพงษ์ และ อ.ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะที่ได้รับรางวัล จากเวทีการประกวด Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. Ethylene Gas (EG) - Fresh Sense ร่วมกับ ผศ.ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ, ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น และนักวิจัยร่วมอีก 2 ท่าน ได้รับรางวัล เหรียญทอง
2. Flex-Pack ร่วมกับ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น และนักวิจัยร่วมอีก 2 ท่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. Cool to Touch ร่วมกับ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี และนักวิจัยร่วมอีก 1 ท่าน ได้รับรางวัลเหรียญทองและ ได้รับรางวัล Special Award จาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of the Gulf ศไทย

รายละเอียด

บริการ

สาขาวิชาฟิสิกส์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมต่างๆ

Relativity Games ครั้งที่ 13

Relativity Games หรือกีฬาสัมพันธภาพ คร้งที่ 13 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แรกพบฟิสิกส์ 2561

กิจกรรมแรกพบนักศึกษาปี 1 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารบรรยารวม 4

อัลบั้มภาพ

ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาฟิสิกส์

รายละเอียด

TRAITS

รางวัลด้านการวิจัย

รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2557 และ 2560

รางวัลมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2558 และ 2560

โครงการ

โครงการฟิสิกส์สู่ชุมชน

โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา

กีฬา

กีฬาครอบครัวฟิสิกส์

กีฬาสัมพันธภาพเกมส์

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

รางวัลเหรียญทอง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2559 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติปี 2557 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์