เปลี่ยนภาษา:  English

NEWS & ACTIVITIES

สาขาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พีระ นิรนาทล้ำพงศ์  ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ “Cost-effective construction of a large adjustable inductance” ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ทีมวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน  “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

หัวข้อ Nano-ink base pesticide sensor for Fruits and Veggies
🥈รางวัลเหรียญเงิน

ผศ. ดร.เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์ หัวหน้าคณะทีมวิจัย
รศ. ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ผศ. ดร.หยาดนภา ผาเจริญ
ศ. ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
อิสรพงษ์ เชื้อสันเทียะ
อรพรรณ เพชรเทศ

สาขาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ทีมวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน  “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

หัวข้อ Nanogold enhanced fluorescence for milk protein sensor
🥈รางวัลเหรียญเงิน 

ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล หัวหน้าคณะทีมวิจัย

ชลพัฒน์ พานทอง
ติอาภา ทองวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ผศ. ดร.เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์
ศ. ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณพงค์
รศ. พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล
อิสระพงศ์ เชื้อส้นเทียะ

สาขาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีแก่ทีมวิจัย อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน  “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

หัวข้อ เทคโนโลยีการแช่แข็งทุเรียนภายใต้สนามแม่เหล็ก
🥈รางวัลเหรียญเงิน

ผศ. ดร.กิตติพัฒน์ มาลากิจ หัวหน้าคณะทีมวิจัย

ผศ. ดร.เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์
รศ. ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ผศ. ดร.ปรเมศวร์ วงศ์จอม
รัตนวรรณ อยู่เย็น
ศุภฤกษ์ อุ่นจิตร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ เปรมศิริพัฒน์ ที่ได้รับรางวัล “Young Rising Stars of Science Award 2023” รางวัลเหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์

จากการนำเสนอผลงาน ในงาน The 49th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT49) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ในหัวข้อ “Preparation of rGO/TiO2 Composite Derived from Cassava Residue for Counter Electrodes in Dye-Sensitized Solar Cells” โดยมี รศ.ดร.วสันต์ ไมอักรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เรวัตร ใจสุทธิ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” ประจำปี 2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากใจศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ประทับใจในการเรียนในรั้ว สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลากหลายสาขาวิชาชีพ
เลือกเรียนในรั้วสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสาขาที่ผมมีความรักและสนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดนตรี ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้หล่อหลอมสร้าง Passion ให้เป็นจริง

   “เลือกเรียนในสาขาที่รัก” โดยเลือกเรียนฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ขอมอบแนวคิดให้น้องๆ  “สร้างเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อตามความฝัน ด้วยการสมดุล Passion & Life Style” เป้าหมายบางอย่างเราอาจต้องเดินคนเดียว เมื่อมีโอกาสควรลงมือทำก่อนซึ่งมันอาจจะสำเร็จหรือผิดหวังก็ได้ แต่สิ่งที่เราจะได้ คือ “ประสบการณ์”

ณัทภาสกร อ่วมเครือ (พี่แมพ)

ศิษย์เก่าสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5

     ด้วยเส้นทางการเรียนรู้แบบนักสู้จากนักศึกษาเกรด 1.92 สู่การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยการค้นพบตัวเองว่า “นักวิจัยในต่างประเทศ” ด้านดาราศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ทำงานทั้งสายวิศวกร อาจารย์ R&D และสายวิจัย
     จากประสบการณ์ที่หลากหลายและความกล้าที่จะทดลองศึกษาสิ่งใหม่ๆส่งผลให้สามารถค้นพบงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตได้ไม่ยาก

ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ (ดร.คิ้ม)

ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ รุ่นที่ 7